Решения
Решения "до ключ"

По Ваше желание се предлага цялостно завършване на инсталационни решения „до ключ”.

Повече възможности за сравнение и избор

След изготвяне и одобряване на Вашия проект, Ви предлагаме оферти за доставка на необходимите материали и оборудване. Съвместно с Вас определяме най-конкурентното предложение от техническа и икономическа гледна точка. Доставките се извършват съгласно всички нормативни изисквания в Република България.

Просто наблюдавайте

Монтажните дейности започват след изготвяне на план по безопасност и здраве, за да се осигурят добри условия на труд. След приключването на монтажните дейности се провеждат всички необходими измервания и настройки на инсталациите. След това се извършва пускане в експлоатация.

Предаване в експлоатация

Ако желаете, ще подготвим за Вас пълен пакет с необходимата документация за предаване на обекта в експлоатация.