Консултантски услуги
Услуги

Разумно е да имате градивен и приспособяем енергиен план. За тази цел на разположение са различни енергийно ефективни системи и енергийни източници. Коя комбинация е най-подходяща за Вашата ситуация? Свържете се с нас, за да обсъдим Вашите възможности.

Избор на енергийно ефективни източници

Проектирането и изграждането на енергийни системи за самостоятелни жилища, производствени или административни сгради са взаимосвързани с определянето на подходящи енергийни източници (изкопаеми и възобновяеми източници и електрически системи).

Можем да Ви посъветваме, за да направите подходящия избор на енергийни източници реализиращ следните предимства:

Решения "до ключ"

След като приключим дейностите по проектиране, можем да организираме и управляваме монтажните дейности от Ваше име.

Финансови анализи

Изготвяме анализи за вероятностите (приемливият риск) за възвръщаемостта (срока на откупуване) на вложените от Вас средства в изграждането на енергийно ефективни системи. Това важи както за експлоатационните разходи, така и за капиталовложенията.

За тази цел приемаме действителните пазарни цени на оборудването и материалите, и чрез компютърни модели изчисляваме годишните експлоатационни разходи и сроковете на откупуване.

По Ваше желание ще изчислим независимо себестойността на произведената и изразходваната топлоенергия. В последствие можете да ползвате тези данни за сравнение или при възникнали спорове.

Управление на проекти

Ако имате проект, включващ различни видове дейности, можем да Ви помогнем с изготвянето на организацията за управлението му. По-конкретно, можем да разработим за Вас:

Освен това, можем да Ви спестим време и улесним, представлявайки Ви при осъществяването на връзките между Вас и Вашия изпълнител.

Кандидатстване за финансиране по програми на Европейския съюз

Ако желаете да кандидатствате по програми за финансиране от Европейския съюз, нашите специалисти ще изготвят всички необходими документи, повишавайки шансовете за одобрение на искането Ви.

В случай, че решите да се възползвате от предимствата на възобновяемите енергийни източници, можете да получите нашата квалифицирана помощ за кандидатстване за финансиране по специалните програми за това на Европейския съюз.

Авторски надзор

По време на изпълнение на проектите осъществяваме професионален авторски надзор. Това е полезно когато е необходимо да се решат технически предизвикателства или проблеми, възникнали по време на строителството.

Геоложки проучвания

За всеки един обект предлагаме геоложки проучвания за определяне дебита на подпочвените води (обем кубични метри за час) и физичните и химични качества на водата.

Приложение на законови и нормативни уредби

Предлагаме консултации за прилагане на всички видове нормативни документи приложими в Република България и Европейския съюз в областта на отопление, вентилация и климатизация, и електрически системи.

Също така осъществяваме съгласуване на изготвени вече проекти със съответните контролиращи органи (санитарно-хигиенни инспекции, противопожарни служби и др.).

Специализирани преводи

Можете да се възползвате и от преводаческите ни услуги от и на Английски, Български и Руски на технически текстове, кореспонденция, ръководства, инструкции за експлоатация и др.