Потребителско споразумение
Потребителско споразумение

Използвайки тази страница, Вие се съгласявате със следнoто Потребителско споразумение.

Защитени права

Цялото съдържание на този домейн, ener-z.com, включително, но не само, логото на ЕНЕРЗЕЙШН, текст, графики, снимки, статии или доклади, представлява обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и е притежание на фирма ЕНЕРЗЕЙШН ООД и/или на нашите партньори.

Някои от графиките са използвани съгласно лиценза Creative Commons Признание-Споделяне на споделеното 2.5 Неадаптиран.

Вие нямате право да разпространявате, да използвате за търговски цели, или да използвате като част от друго производно съдържание в какъвто и да било формат, чрез каквито и да било средства, съдържанието на този домейн, без писменото съгласие на ЕНЕРЗЕЙШН ООД.

Участие в блога

Използвайки формуляра за коментари на публикациите в блога, Вие давате съгласието си коментара Ви да бъде (предварително редактиран за краткост и точност) и публикуван за неопределен период от време.

(Запазени) Търговски марки

ЕНЕРЗЕЙШН е запазена търговска марка на ЕНЕРЗЕЙШН ООД. "Решетката на ЕНЕРЗЕЙШН", ENERZATION, ENER-Z, "The Grid of ENER-Z" и "The Grid of ENERZATION" са търговски марки на ЕНЕРЗЕЙШН ООД.

Отговорност

Фирма ЕНЕРЗЕЙШН ООД не е отговорна за материални загуби или загуби на данни, или непреки загуби или разходи, които произтичат от използването (или невъзможността за използване) на тази страница или услугите на тази страница, в нейната цялост или частично.

Въпроси, коментари?

Имате забележки по отношене на потребителското споразумение? Желате да използвате съдържанието (включително доклади, статии или др.) на тази страница за търговски цели? Желаете да използвате съдържанието за други цели? Свържете с нас чрез формуляра за връзка.