Политика на поверителност
Политика на поверителност

Запознайте се с политиката ни на поверителност. Нейната цел е да защитава Вашите данни и да направи приятно Вашето посещение при www.ener-z.com.

Данни, които събираме

Когато посещавате www.ener-z.com, нашата страница може автоматично да разпознае Вашия IP адрес, интернет адреса, от който идвате, операционната система и браузъра Ви. Това се прави с цел подобряване на съдържанието и сигурността на страницата, и отстраняване на грешки.

Когато общувате с нас чрез формуляра за връзка, ние съхраняваме Вашето фамилно име, електронен адрес и, по желание, Вашето собствено име, Вашият телефонен номер или каквито и да било други данни по Ваша преценка, като например Вашия пощенски адрес, подробности около запитването Ви, и т.н. Вашият IP адрес се включва към данните, които изпращате. Тези данни се използват, за да отговорим на Вашите нужди по-персонализирано.

Бисквитки (Cookies)

Разберете повече за бисквитките в карето.

Приложения

Ако ни предоставите Вашия пощенски или електронен адрес, ще получите единствено информацията, за която сте го направили.

Ако ни предоставите Вашия телефонен номер, ще Ви се обадим единствено по повод на Вашето допитване.

Всички данни, които ни предоставите, включително тези, които ние събираме автоматично (IP адрес, интернет адреса, от който идвате, операционната система и браузъра Ви), се пазят в тайна. Те се използват само от нас. Ние няма да ги споделим с никой друг, освен ако Вие не сте посочил друго, или сме задължени по закон в съответната юрисдикция.

Продължителност на съхранение

Съхраняваяме събраните данни за период от 1 година.

Промени в нашата политика на поверителност

Възможно е да намерим нова употреба за Вашите данни, неупомената до този момент в политиката ни за лична информация. В този случай, ще обновим политиката на нашата страница. Ако решим да използваме Вашите данни за новите цели, първо ще Ви уведомим за промените и ще изискваме одобрението Ви.

Управлявайте Вашите данни

При поискване чрез формуляра за връзка или по телефон, ще Ви предоставим описание на данните, които съхраняваме за Вас, или самите лични данни (собствено и фамилно име, е-поща или др.), или съобщенията, които сме обменили (допитвания, коментари или др.).

При поискване чрез формуляра за връзка или по телефон, ще променим Вашите лични данни.

Несъответсвия

Ако смятате, че не спазваме обявената политика на поверителност, или че тя е непрозрачна, моля свържете се с нас по телефон.

Какво са бисквитките (cookies)?

HTML бисквиткте са малки текстови файлове, които много страници оставят на Вашия компютър докато се разхождате из Интернет. Страниците използват бисквитки, за да съхранят Вашите пароли, настройки или други данни. Бисквитките се използват например от цифровите "пазарски колички". От друга страна, бисквитките могат да бъдат използвани с цел следене на посетителите. Можете да получите повече информация за HTML бисквитките от Уикипедия.

Как да изтрия бисквитките?

Можете да изтриете бисквитките съхранени на Вашия компютър (както и други данни, като списъка с посетени страници или пароли) от менюто options/preferences на Вашия браузър.