Охранителни, комуникационни и информационни системи
Охранителни, комуникационни и информационни системи

Системите за охрана, комуникация и информация (или още познати като слаботокови инсталации и уредби) са необходимост във всяка модерна сграда.

Структурно окабеляване

Осигуряваме проектиране и инсталация на гъвкаво, естетично завършено и издръжливо структурно окабеляване обусловено от най-модерните съществуващи стандарти за информационни центрове (data centers), офиси и жилищни сгради. Планирането включва хоризонтално (етажно) окабеляване, вертикално (сградно) окабеляване, телекомуницакционни зали, основни (разпределителни/входящи) зали и компоненти на работната среда.

Предлагаме Ви избор от Категория 5, 6 кабели или оптични връзки, различни по големина вентилирани шкафове, панели, обозначителни етикети, туби (канали) и т.н.

Телефонни уредби (Телефония)

Предлагаме инсталация на напълно завършени цифрови телефонни уредби, включително окабеляване, централи, телефонни апарати, телефонни указатели (телефонни директории), IP телефония и видео телефония.

Пожароизвестителни системи

Проектираните от нас напълно автоматични пожароизвестителни системи Ви дават спокойствие, тъй като дори електрозахранването да бъде прекъснато, те са тествани да изпълняват следните животоспасяващи функции:

Сигнално-охранителни системи

Представяме ви сигнално-охранителни системи, които предпазват Вас и Вашата собственост от нежелано присъствие и взлом. Съчетаваме мултизонално наблючение чрез инфрачервени датчици за движение, ултразвукови сензори, фото сензори, сензори за счупено стъкло, вибрация и магнитно поле, свръхбързо фиброоптично окабеляване и други устройства и материали за опазване на отделни помещения и сгради, комплекси и заобикалящите ги площи (открити и закрити гаражи, паркове и др.).

Системите за сигурност могат да бъдат програмирани така, че при нужда да сигнализират специализирана фирма или отряд за охрана.

Системи за контрол на достъпа

Можете да ограничите и контролирате достъпа на хора и превозни средства до цели парцели, паркинги, сгради, етажи или отделни помещения на базата на разрешение или срещу заплащане. Това става чрез автоматизирани устройства, като електронни смарт карти с чип, пароли или биометрични данни (пръстови отпечатъци или сканиране на ириса).

Системи за видеонаблюдение

За да защитите Вашата сграда, използвайте нашите решения за непрекъснато наблюдение чрез видео камери свързани към записващи устройства, защитени IP мрежи, и/или монитори наблюдавани от охрана.

Сигнално-озвучителни системи

Нашите озвучителни системи използват усилватели и тонколони, за да предадат Вашите съобщения до обитателите във Вашата сграда, или гостите в институции, концертни зали, училища, барове и ресторанти и др.

Сходна информация

За силнотокови инсталации и непрекъсваемо електрозахранване, вижте отделната страница за електрозахранване и електроинсталации.