Контролно-измервателни прибори и автоматика
Контролно-измервателни прибори и автоматика

В икономика на знанието хората разчитат все повече на мисловната подкрепа на компютрите. Контролно-измервателните прибори и автоматиката са ключови за управлението на комплексните процеси характерни за модерните глобални пазари.

Автоматика

Автоматиката използва напредъка в роботизацията, контролните прибори и информационните системи, за да намали нуждата от (тежък и/или опасен) физически труд в модерните производствени центрове и цехове. Основен аргумент за внедряването на автоматика в производството са намалените разходи и повишената безопасност на работещите.

Нашите основните насоки в тази сфера са:

Контролно-измервателни прибори

За Вашите инженерни нужди предлагаме цялостни цифрови и аналогови решения за измервания, за установяването на изменения в следните променливи:

Може да използвате контролно-измервателни прибори като клапи, бушони, соленоиди, релета, и други прибори за автоматичен/дистанционен контрол на параметрите, които искате да наблюдавате.

Силна страна на автоматиката

Автоматиката намалява променливостта на процесите — източник на неефективност в много производствени центрове.