Климатизация
Климатизация

Използването на геотермална вода е свързано с много ниски експлоатационни разходи.

Основни принципи

При работа на термопомпата се повишава температурното ниво на водата. То зависи правопропорционално от началната й температура. Температурата на водата за различните райони в България варира от 7 до 40 °C

Разходът на електроенергия за работа на термопомпата е обратнопропорционален на температурата.

За всеки един обект предлагаме геоложки проучвания за определяне дебита (обем кубични метри за час) и физичните и химични качества на водата.

Подходящи райони

Много местности в България са подходящи за оползотворяването на геотермална вода. Сред най-богатите на подповчени води с висока температура са Сливен, Разглрад и село Лозарево.