Електрозахранване и електроинсталации
Електрозахранване и електроинсталации

Ако желаете уредите във Вашият дом или бизнес да работят сигурно и безопасно трябва да го обезпечите с надеждно електрозахранване.

Електрозахранване

Можем да Ви помогнем за изграждането на електрозахранване в зависимост от потреблението (понастоящем и в бъдеще) и от броя на устройствата в системата.

Всички наши разработки включват цялостно управление на захранването, от националната електрическа система до уредите, преобразувайки променлив в постоянен (прав) ток, и използвайки кабелни линии средно и ниско напрежение, разпределителни уредби силно/средно напрежение, трансформаторни постове, акумулаторни батерии, горивни клетки, слънчева светлина, (дизелови) генератори и алтернатори.

За да предпази Вашето оборудване, проектираното от нас електрозахранване включва следните вградени защити:

Непрекъсваемо електрозахранване

За критични приложения (например центрове за данни, фабрики, цехове и т.н.) предлагаме проектиране на индивидуално непрекъсваемо електрозахранване (Uninterruptible Power Supply, UPS), с два или повече източника едновременно, гарантирайки Ви мигновено/продължително захранване до няколко мегавата със стабилен волтаж и честота на тока, дори при внезапно спиране на тока поради авария.

Електроинсталации

Разработваме проекти както за общи, така и за специални приложения като: захранване на ОВиК и ВиК потребители, осветителни инсталации (работно осветление, аварийно осветление за евакуация, районно осветление около сградата), силови инсталации, заземителни инсталации, мълние-защитни (отводни) инсталации.

За електроинсталациите използваме модерни двойно и тройно изолирани кабели. Съобразяваме полагането им според плана на сградата и с оглед евентуалните промени, които бихте могли да пожелате да осъществите в него в бъдеще.

Даваме гаранция на проекта за приложимост на електроинсталацията за райони с особен или суров климат, като например висока влажност, ниска/висока средногодишна температура, корозивни влияния и взривоопасна среда.

Сходна информация

За слаботокови инсталации и уредби, като структурно окабеляване, телефонни уредби, пожароизвестителни системи, сигнално-охранителни системи, системи за контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение и др., вижте отделната страница за охранителни, комуникационни и информационни системи.