Вентилация
Вентилация

Вентилацията е процес, при който се извършва обмяна на въздух или отвеждане на въздух от затворено пространство с цел отстраняване на топлина, влага, прах, дим, миризми или бактерии. Вентилацията е важен фактор за поддържане на желаната или изисквана чистота на въздуха в сградата или помещенията.

Механична вентилация

Изготвяме проекти за циркулация на въздуха посредством различни типове вентилатори, в зависимост от отделяните вредности и предназначението на помещенията.

Естествена вентилация

Естествената вентилация използва разликата в плътностите на външения въздух и този в сградата. Тази разлика поражда движеща сила, в резултат на което обмяната на въздуха става без помощта на вентилатори или други механични системи.

Реализираме проекти за естествена вентилация чрез различни на брой и големина отваряеми площи, които се монтират на подходяща височина (включително и на покрива).

Поради липсата на мехачни компоненти, естествената вентилация има сравнително ниски експлотационни разходи. В някои случаи обаче тя не е достатъчна, за да се осигури цялостен комфорт за обитателите на сградата или помещенията, особено при условия на много топъл или влажен климат. Тогава Ви препоръчваме климатизация на въздуха.

Разделяй и вентилирай

Движението на въздуха може да се управлява така, че да не се смесват вредностите от различните помещения. Това е от изключително значение за болници (с цел предотвратяване на зарази), заведения (с цел отвеждането на миризми или цигарен дим, ако заведението разполага с отделни зони за пушачи и непушачи) и лаборатории (с цел осигуряване на контролирана експериментална среда).

Вентилация с очистване и обезшумяване

Имате особени изисквания по отношение на качеството на въздуха? Налагат ли Вашите производствени процеси степен на висока чистота на въздуха? Тогава Ви предлагаме вентилационни инсталации, които филтрират въздуха, включително чрез HEPA филтри, циклони, както и газово очистване чрез скрубери (scrubbers) и хидро обезпрашаване.

Освен това, обработения въздух може да се обезшуми (при съоръжения, които генерират шум със звукови нива над пределно допустимите или желаните).

Признати марки

Наши партньори в проектите за вентилация са официалните доставчици на следните световни марки за оборудване: Hidria, Rosenberg, Systemair, Атаро клима, Тангра, Дамянов клима.

Естествено и интересно

Традиционните къщи в Андалусия, Испания, използват естествена вентилация. Те са боядисани в бяло, за да отразяват лъчите на слънцето, и имат малки прозорци, които не допускат топлината. Така дори при висока външна температурата вътрешността на къщата остава прохладна.