Проектиране
Проектиране

Тъй като енерийните системи са широко застъпени в съвременния живот, влагането на средства в ефективното им проектиране е предпоставка за ползи и за възвръщаемост в кратко- и дългосрочен план.

Ползи от енергийно ефективно проектиране

На първо място нашите енергийно ефективни решения Ви носят редица интересни ползи. Възползвайте се от нашите услуги, за да увеличите ползите си.

Отопление, вентилация и климатизация

Предлагаме "от-до" решения за отопление, вентилация и климатизация за дома, бизнеса, производството и енергийния сектор. За повече информация посетете отделните страници за отопление, вентилация и климатизация.

Електрозахранване и инсталации

Проектираме електрозахранване и електроинсталации за широк обхват от приложения — от жилищни сгради до производствени центрове и енергетиката.

Охранителни, комуникационни и информационни системи

За сигурност и свързаност на Вашата сграда предлагаме проектиране и внедряване на "умни" охранителни, комуникационни и информационни системи от следващо поколение.

Контролно-измервателни прибори и Aвтоматика

Предлагаме Ви нововъведения в автоматиката и контролно-измервателните прибори за икономиката на XXI век.

Хладилни инсталации

Проектираме хладилни инсталации за складове, хранително-вкусовата промишленост (млеко и месопреработвателни предприятия, шоколадови фабрики), специализирани производствени процеси, лаборатории (микробиологични, радиохимични) и др.

Газови инсталации

Проектираме вътрешносградни газови инсталации и котелни инсталации на газ.

Топлопреносни мрежи

Разработваме проекти за топлопреносни мрежи с предварително изолирани тръби за безканално полагане или с канално положени топлопроводи, освен ако Вие нямате други изисквания.

Избор на енергийно ефективни източници

За всеки проект е необходимо да се определят най-подходящите енергийни източници. Ако желаете, можете да направите този избор с наше съдействие.

Част Енергийна ефективност

Експертите и проектантите на Дружеството са преминали специализирания курс по част Енергийна ефективност към Технически университет, гр. София. За извършване на задължителните според Наредба 7 изчисления се използва програмния продукт, създаден от Техническия университет.