Политика по качеството
Политика по качеството

Ръководството на ЕНЕРЗЕЙШН ООД декларира вътрешната мотивация, отдаденост, подкрепа и одобрението си да:

Настоящата политика по качеството е одобрена от Ръководството на Дружеството на 20.03.2014 г.

Сертификация по ISO 9001:2015

Политиката по качеството е част от Системата за управление на качеството на Дружеството. Прочетете за притежаваната от Дружеството сертификация по ISO 9001:2015.