Енергийно обследване
Енергийно обследване

При енергийното обследване оценяваме годишния разход на енергия за отопление, вентилация, климатизация, битово горещо водоснабдяване, осветление и други системи във Вашата сграда. На тази база Ви препоръчваме индивидуални мерки за спестяване на енергия и намаляване на експлотационните разходи.

Топлотехнически характеристики на сградата

Енергийното обследване включва оглед на ограждащите елементи (стени, покрив, под, дограма/прозорци), както и на топлоизточниците и вътрешната отоплителна инсталация. Енергийното обследване се осъществява за комплекс от помещения (апартаменти или офиси) или за цели сгради.

Препоръки

След като определим видовете материали, от които е направено всяко ограждение, Ви информираме за тяхната целесъобразност и Ви препоръчваме възможни други материали и/или изолация, в случай че е необходимо.

Различни приложения

Препоръчително е енергийното обследване да предшества избирането на енергиен източник (топлоизточник) и проектирането или модернизирането на вътрешната инсталация. В случай че имате изготвени или дори изпълнени проекти за отоплителни/охлаждащи инсталации, може да се извърши само енергийно обследване.

Добре би било да познавате топлотехническите характеристики на Вашата сграда

Енергийното обследванe е важна част от ефективното енергийно планиране. Обследването се осъществява в удобно за Вас време и в повечето случаи без да е необходимо да прекъсвате работата/заниманията си.