Добре дошли!
Енерзейшн Ви пожелава весела Коледа и
успешна Нова година!

Нашият опит и знания могат да Ви бъдат полезни

За бита Цялостно проектиране на еднофамилни жилища Решения за подобряване на климата в жилището и оптимизиране на енергийните разходи Обследване за енергийна ефективност и изготвяне на проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност Слънчеви панели и термопомпи

За промишлеността – проектиране на Отопление, вентилация и климатизация на промишлени съоръжения и тунели Топлозахранване, топлопреносни мрежи и абонатни станции Якостни, сеизмични и хидравлични изчисления на тръбопроводи и съдове Контролно-измервателни прибори и автоматика Електрозахранване и електроинсталации Водопроводни и канализационни мрежи Хладилни, обезпрашителни и филтриращи инсталации Използване на отпадна топлина, възобновяеми енергийни източници Обследване за енергийна ефективност на сгради Транспортни и кранови съоръжения

Новини

28 Фев 2020 г.
На 28 Февруари 2020 г. в АЕЦ „Козлодуй“ беше честван 50-годишния юбилей от началото на инвестиционните дейности в Първа атомна електроцентрала. По този повод Управление „Инвестиции“ към Дирекция „Развитие и модернизация“ организира честване в хотелски комплекс „Истър“ в гр. Козлодуй.

Поканата на Управление „Инвестиции“ до дружество „Енерзейшн“ ООД беше изпратена на името на управителя, г-н Тошо Стоев.

От името на дружеството, г-н Стоев предаде на г-н Кирил Кирилов, ръководител на Управление „Инвестиции“ поздравителен адрес и възпоменателен подарък.

30 Май 2018 г.
Oт представители на TUV Rheinland беше проведена надзорна проверка за преминаване към стандарт ISO 9001:2015. Проверката не установи никакви недостатъци при прилагане на системата за управление на качеството и спазването на нейните изисквания. Срока на действие на стандарт ISO 9001:2015 е до 2019 година
10 Юни 2016 г.
Oт представители на TUV Rheinland беше проведена надзорна проверка за удължаване на срока на действие на стандарт ISO 9001:2008. Проверката не установи никакви недостатъци при прилагане на системата за управление на качеството и спазването на нейните изисквания. Срока на действие на стандарт ISO 9001:2008 е продължен до 2018 година
14 Април 2016 г.
Сътрудници на дружество „Енерзейшн” посетиха семинар на фирма КлиВенТо на тема „Представяне на нови продукти за съвременни решения по отопление, вентилация и климатизация”
22 Май 2015 г.
Oт представители на упълномощаващата организация TUV Rheinland беше проведена надзорна проверка за оценяване на работата извършена от сътрудниците на дружеството по осигуряване на действеността на Системата за управление на качеството. Проверката не установи никакви съществени недостатъци при прилагане на СУК и спазване на нейните изисквания.
16 Януари 2015 г.
Приет е от Специализиран технически съвет на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД проект за рeконструкция на вентсистема 5,6 UV37D01-D04 в рамките на помещения 5,6 АВ1023/1,2
24 Юли 2014 г.
Приет е от Специализиран технически съвет на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД проект по тема „Реконструкция на помещения в СБ сграда на цех БПС”
18 Юни 2014 г.
Сътрудници на дружеството взеха участие в работата на „Енергиен форум 2014”. Беше изнесен доклад на тема „технико-икономически анализ за оползотворяване на отпадна топлина подстанциите в Република България”
23 Май 2014 г.
Oт представители на упълномощаващата организация TUV Rheinland беше проведена надзорна проверка за оценяване на работата извършена от сътрудниците на дружеството по осигуряване на действеността на Системата за управление на качеството. Проверката не установи никакви съществени недостатъци при прилагане на СУК и спазване на нейните изисквания.
20 Май 2014 г.
Сътрудници на дружеството посетиха семинар на фирма Бош на тема „Енергоспестяващи решения за отопление и гореща вода”
9 Май 2014 г
Приет от възложителя проект на вътрешна отоплителна инсталация, инсталация за топла вода, топлофикационно отклонение и абонатна станция за ЦДГ „Синчец” в гр. Плевен
4 Април 2014 г.
Подписан договор за проектиране на 4 броя блокови абонатни станции за сгради МЗ 5 и 6 блок, кота 17 за Електротехническа установка (ЕТУ) 5 и 6 блок, сграда Ново резервно захранване и сграда ОСК-2, корпус ЕРЦ
31 Март 2014 г.
Приет от възложителя проект за заснемане, изготвяне на екзекутивна документация, съставяне на технически паспорт по част ОВиК, обследване и сертифициране за ЕЕ на сграда на „БИЦ-ИЗОТ”АД

Как да се свържа с Вас?

Обадете се на телефони
029 266 770
0878 483 133
0878 483 107
На електронна поща
info@ener-z.com
На адрес
София 1000
ул. „Георги С. Раковски" 99
етаж 9, стая 6